NAŠI VINOGRADI

Na otoku Hvaru, otoku s najviše sunčanih sati godišnje na Jadranu, tradicija uzgoja vinove loze datira još iz antičkih vremena. Trud vinogradara i pogodna klima donose Vam na stol tipična mediteranska vina od autohtonih hvarskih sorti mali plavac, plavac, prč, bogdanuša i mekuja.

Položaj Ivan Dolac nalazi se na južnoj strani otoka Hvara gdje se loza uzgaja isključivo organskim gnojivima, a zaštita je ograničena na tradicionalna bakreno sulfatna sredstva (bordoška juha). Vinogradi su u strogo ograničenim južnim i jugozapadnim ekspozicijama na terenima nagnutim do 40%. Lokaliteti se uzdižu do 350 metara nadmorske visine čime se dobiva pozitivan efekt takozvane trostruke insolacije (izravno od sunca, refleksija od mora i planine) koja utječe na kvalitetu grožđa kao sirovine za proizvodnju vrhunskog vina.
Pored položaja u Ivan Dolcu vinogradi se nalaze i na lokalitetima Dračev dolac, Kruševica kao i na lokalitetima Sućurja. Lokaliteti daju garanciju neupitne kvalitete grožđa i stoga što je to područje gdje nema industrije, ne koriste se umjetna gnojiva i druga sintetska zaštitna sredstva. Dakle, radi se o ekološki čistim zonama. Obrada trsa je ručna, a vino se proizvodi na klasičan način.
Od 2012. godine bogatiji smo za novi vinograd koji je smješten 10 kilometara od Sućurja u pravcu Bogomolja. Vinograd se nalazi uz prometnicu na blagim padinama okrenutim jugozapadu na visini od cca. 180 metara. Ukupna veličina vinograda je 4 hektara, na kojem je posađeno 24000 loza autohtonih dalamtinskih sorti prč, pošip i mali plavac.

Danas je ekološki zaštićen a cijeli proces pogledajte u nastavku.
Copyright Podrum Vujnović  //  Developed @ empirio-ps.hr